Legal details

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások esetében a szolgáltatónak  az alábbi adatokat kötelező feltüntetnie:

1.  szolgáltató neve

2. szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme

3. a szolgáltató elérhetőségei, így pl. a felhasználókkal való kapcsolattartásra való e-mail cím (nem elég a webűrlap)

4. ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdése nyilvántartásba való bejegyzéstől függ, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám

5. ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása engedélyköteles, akkor ez a tény és az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai, valamint az engedély száma

6. adószám

7. a szabályozott szakmákra vonatkozó extrák:

7.1. szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése, amelynek a szolgáltató tagja;
7.2  természetes személy szolgáltató szakképzettsége, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot szerezte;
7.3 hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.